logosleza-olawa

sleza-olawa-mini

 

Informacja z wykonania planu finansowego

2020

Uchwała Nr XVIII/22/2020 Zarządu Związku Międzygminnego Ślęza - Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego Ślęza - Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku.

2019

Uchwała nr IV/7/2019 Zarządu Związku Międzygminnego Ślęza - Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego Ślęza - Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku.

 Uchwała Nr IX/15/2020 Zarządu Związku Międzygminnego Ślęza - Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie z dnia 02 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego Ślęza -Oława w Świętej Katarzynie za rok 2019.

2018

Uchwała Nr XXIV/37/2018 Zarządu Związku Międzygminnego Ślęza - Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego Ślęza -Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku.

 

Uchwała nr I/1/2019 Zarządu Związku Międzygminnego Ślęza - Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego Ślęza -Oława w Świętej Katarzynie za rok 2018.

 

2017

Uchwała Nr XVIII/30/2017 z dnia 03 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego Ślęza -Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku.

 

Uchwała Nr XXI/35/2018 Zarządu Związku Międzygminnego Ślęza - Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego Ślęza -Oława w Świętej Katarzynie za rok 2017.

 

2016

Uchwała Nr XI/14/2016 Zarządu Związku Międzygminnego Ślęza-Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego Ślęza -Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku.

 

Uchwała Nr XV/22/2017 Zarządu Związku Międzygminnego Ślęza - Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego Ślęza -Oława w Świętej Katarzynie za rok 2016. 

 

2015

Uchwała Nr V/6/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego Ślęza -Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku.

 

Uchwała Nr VIII/11/2016 Zarządu Związku Międzygminnego Ślęza - Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego Ślęza -Oława w witej Katarzynie za rok 2015. 

 

2014

Uchwała nr XLVIII/78/2014 Zarządu Związku Międzygminnego Ślęza-Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego Ślęza -Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku.

 

Uchwała Nr II/1/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego Ślęza -Oława w Świętej Katarzynie za rok 2014.

 

2013

Uchwała nr XXXVI/56/2013 Zarządu Związku Międzygminnego Ślęza-Oława w Strzelinie z dnia z dnia 5 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego Ślęza -Oława w Strzelinie oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 roku.

 

Uchwała nr XLIV/69 /2014 Zarządu Związku Międzygminnego Ślęza-Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie z dnia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego Ślęza -Oława w Świętej Katarzynie za rok 2013.