logosleza-olawa

sleza-olawa-mini

 

Aktualne ogłoszenia

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na:

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Związku Międzygminnego Ślęza - Oława z terenu następujących gmin: Borów, Ciepłowody, Czernica, Miasto Oława, Przeworno, Siechnice, Żórawina. 

_______________________________________

ZNAK SPRAWY – DOW.1.271.1.2020.MJ

_______________________________________

16.10.2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

_______________________________________

03.07.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

_______________________________________

08.06.2020

Informacja z otwarcia ofert

_______________________________________

08.06.2020

Link do transmisji z otwarcia ofert:

https://join.skype.com/fdBAU8YC4XTQ

_______________________________________

02.06.2020

Informacja o cofnięciu odwołania

Cofnięcie odwołania 

_______________________________________

26.05.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

_______________________________________

22.05.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - po zmianie z dnia 22.05.2020 r. 

_______________________________________

22.05.2020

Informacja o zmianie SIWZ z dnia 22.05.2020 r. 

_______________________________________

22.05.2020 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - przekazane do TED w dniu 22.05.2020 r. 

_______________________________________

08.05.2020

Informacja o zmianie SIWZ z dnia 08.05.2020 r.

_______________________________________

08.05.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - po zmianie z dnia 08.05.2020 r.

Załącznik nr 8 - Projekt umowy (pfd) - - po zmianie z dnia 08.05.2020 r.

_______________________________________

08.05.2020

Pytania i odpowiedzi do SIWZ I tura

_______________________________________

29.04.2020 

Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego

Odwołanie

_______________________________________

15.04.2020 

Ogłoszenie o zamówieniu

_______________________________________

15.04.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

Załącznik nr 1 - Wykaz miejscowości położonych w poszczególnych gminach (excel)

 

Załącznik nr 2/1 - Aktualny Regulamin (pdf)

Załącznik nr 2/2 - Projekt Regulaminu (pdf)

 

Załącznik nr 3/1 - Harmonogram dla gminy Borów (pdf)

Załącznik nr 3/2 - Harmonogram dla gminy Ciepłowody (pdf)

Załącznik nr 3/3 - Harmonogram dla gminy Czernica (pdf)

Załącznik nr 3/4 - Harmonogram dla Miasta Oława (pdf)

Załącznik nr 3/5 - Harmonogram dla gminy Przeworno (pdf)

Załącznik nr 3/6 - Harmonogram dla gminy Siechnice (pdf)

Załącznik nr 3/7 - Harmonogram dla gminy Żórawina (pdf)

 

Załącznik nr 4/1 - Aktualna uchwała w sprawie świadczenia usług (pdf)

Załącznik nr 4/2 - Projekt uchwały w sprawie świadczenia usług (pdf)

 

Załącznik nr 5 - Ilości odpadów odebrane w 2019 r. (excel)

 

Załącznik nr 6 - JEDZ (doc)

 

Załącznik nr 7 - Formularz ofertowy (doc)

 

Załącznik nr 8 - Projekt umowy (pdf)

Załącznik nr 1 do projektu umowy- Projekt umowy powierzenia danych osobowych (pdf)

 

Załącznik nr 9 - Oświadczenie RODO (pdf)

 

Klucz publiczny

Instrukcja Użytkowania Systemu MiniPortal (pdf)