logosleza-olawa

sleza-olawa-mini

 

Statut

 

Statut Związku Międzygminnego Ślęza-Oława 

(tekst ujednolicony 2020 - obowiązujący od 21.10.2020 r.)

 

Tekst ujednolicony Statutu sporządzono na podstawie następujących dokumentów: 

Statut Związku Międzygminnego Ślęza-Oława (tekst jednolity)

zmiana Statutu 2011 - Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

zmiana Statutu 2012 - Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

zmiana Statutu 2013 - Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

zmiana Statutu grudzień 2013 - Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

zmiana Statutu maj 2014 - Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

zmiana Statutu maj 2015 - Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

zmiana Statutu październik 2020 - Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego