logosleza-olawa

sleza-olawa-mini

 

System gospodarki odpadami Ślęza-Oława

Informacja o przedsięwzięciu

 

Archiwum:

Sieć punktów pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława

 

Informacja o projekcie

 

Lista punktów poradnictwa

 

 

 

STATYSTYKI:

 

Liczba porad prawnych udzielonych w roku 2009

Zakres merytoryczny porad prawnych udzielonych w roku 2009

 

Liczba porad prawnych udzielonych w roku 2010

Zakres merytoryczny porad prawnych udzielonych w roku 2010

 

Liczba porad prawnych udzielonych w roku 2011
Zakres merytoryczny porad prawnych udzielonych w roku 2011

 

Liczba porad prawnych udzielonych w roku 2012

Zakres merytoryczny porad prawnych udzielonych w roku 2012

 

 "BIZNES2012"- Kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia w branżach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Mistrzostw Europy we Wrocławiu

 

Informacja o projekcie