logosleza-olawa

sleza-olawa-mini

 

Skład Zgromadzenia

Przewodniczący Zgromadzenia - Pan Waldemar Grochowski (Wójt Gminy Borów)

 

Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia - Pan Włodzimierz Chlebosz (Wójt Gminy Czernica)

 

W skład Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława wchodzą Burmistrzowie i Wójtowie Gmin:

  1. Waldemar Grochowski – Wójt Gminy Borów
  2. Łukasz Białkowski - Wójt Gminy Ciepłowody
  3. Włodzimierz Chlebosz - Wójt Gminy Czernica
  4. Tomasz Frischmann - Burmistrz Miasta Oława
  5. Andrzej Łuczak - Wójt Gminy Przeworno
  6. Milan Ušák – Burmistrz Siechnic
  7. Jan Żukowski – Wójt Gminy Żórawina