logosleza-olawa

sleza-olawa-mini

 

2018

1. Uchwała nr XX/34/2018 Zarządu Związku Międzygminnego Ślęza - Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie z dnia 05 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli podmiotów odbierających odpady z terenu gmin należących do Związku Międzygminnego Ślęza-Oława na rok 2018.

 

2. Uchwała Nr XXI/35/2018 Zarządu Związku Międzygminnego Ślęza - Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego Ślęza -Oława w Świętej Katarzynie za rok 2017.

 

3. Uchwała Nr XXII/36/2018 Zarządu Związku Międzygminnego Ślęza - Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie sposobu głosowania na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o.o. z siedzibą w m. Gać w dniu 17 kwietnia 2018 r.

 

4. Uchwała Nr XXIV/37/2018 Zarządu Związku Międzygminnego Ślęza - Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego Ślęza -Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku.

 

5. Uchwała nr XXVI/38/2018 Zarządu Związku Międzygminnego Ślęza - Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej i projektu planu finansowego Związku Międzygminnego Ślęza –Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie na rok 2019.