logosleza-olawa

sleza-olawa-mini

 

DGZ.021.1.2014.MS

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na:

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Związku Międzygminnego Ślęza - Oława z terenu następujących gmin: Borów, Ciepłowody, Czernica, Domaniów, Miasto Oława, Przeworno, Siechnice, Żórawina.

 

ZNAK SPRAWY – DGZ.021.1.2014.MS

___________ 

17.11.2014 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

___________ 

27.10.2014 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach wykluczonych i odrzuconych ofertach.

Treść informacji

___________

16.09.2014 r.

Wezwanie Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego:

1. Treść wezwania

2. Odwolanie PUK Van Gansewinkel Dolny-Śląsk Sp. z o.o.

3. Odwołanie konsorcjum:

        - PHK TRANS-FORMERS Wrocław Sp. z o.o.

        - PUK Van Gansewinkel Dolny-Śląsk Sp. zo.o.

___________

05.09.2014 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

___________

30.07.2014 r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - tura III

Załącznik do odpowiedzi do SIWZ - tura III

___________

30.07.2014 r.

Informujemy, że w dniu 29.07.2014 r. zmianie uległ załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy

II zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 5: Projekt umowy - aktualizacja 29.07.2014 r. (doc)

___________

17.07.2014 r.

Informujemy, że w dniu 17.07.2014 r. zmianie uległ załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz nieruchomości w poszczególnych gminach ze wskazaniem indywidualnej częstotliwości odbioru.

I zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4: Częstotliwość odbioru - aktualizacja 17.07.2014 (excel, zmiany zaznaczono kolorem zielonym) 

___________

17.07.2014 r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - tura II

___________ 

11.07.2014 r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - tura I
___________

28.06.2014 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki nr 1: Wykaz miejscowości (excel)

Załącznik nr 2: Regulamin (pdf)

Załącznik nr 3: Zakres usług (pdf)

Zalącznik nr 4: Częstotliwość odbioru (excel)

Zalącznik nr 5: Projekt umowy (doc)

Zalącznik nr 6: Formularz ofertowy (doc)

Załącznik nr 7: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (doc)

Załącznik nr 8: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (doc)

Załącznik nr 9: Oświadczenie osób fizycznych (doc)

Załącznik nr 10: Nieruchomości wielolokalowe (pdf)

Załącznik nr 11: Sprawozdanie ZMŚO za 2013 r. (pdf)

Załącznik nr 12: Ilości odpadów (excel)

Załącznik nr 13: Nieruchomości niezamieszkałe (excel)